Yeni Ürünler Nasıl Satılmalı?

Şirketler ile gelirlerini artırmaları  konusunda yaşadıkları en büyük zorlukları konuştuğumuzda, sürekli aynı yakınmalar ile karşı karşıya kalıyoruz: Kıdemli liderler, inovasyonları geliştirme konusundaki yetkinlikleri ile ilgili büyük […]

Az Sayıda Büyük Müşteriye Sahip Olmanın Avantaj ve Dezavantajları

Tüm müşteriler eşit yaratılmamıştır. Özellikle B2B sektörlerinde birçok firmanın orantısız bir gelir payı sağlayan, hayati öneme sahip çok az sayıda müşterisi var ve satış ekipleri bu […]