Fiyatlandırmada İyi-Daha İyi-En İyi Yaklaşımı

Otomobil sigortacılığı sektörü, onlarca yıl tek bir basit varsayım üzerinden çalıştı: Tüketiciler fiyat konusunda son derece hassastır ve çoğu, bulabildiği en ucuz planı satın alır. Fakat […]